2020 г.

Публикация във в. "Аз-буки", бр. 37

Публикация във в. "Аз-буки", бр. 13

 

2019 г.

Публикация във в. "Аз-буки", бр. 43

Публикация във в. "Аз-буки", бр. 23

Публикация във в. "Аз-буки", бр. 15

 

2018 г.

Публикация във в. "Аз-буки", бр. 15

Публикация във в. "Аз-буки", бр. 14

Публикация във в. "Аз-буки", бр. 12

Публикация във в. "Аз-буки", бр. 10