Мрежа на училищните медиатори

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Документация на кабинета по училищна медиация

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Медиацията – една доказано добра педагогическа практика за

справяне с училищната агресия в много държави

Защо медиация?

УЧИЛИЩЕН МЕДИАТОР – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И РЕАЛНОСТ

 

Прилагане на медиацията като доказана добра педагогическа практика за

справяне с агресията в българското училище, на база опита на област Сливен

Разрешаване на конфликтни ситуации в училище от ученици медиатори

Разрешаване на конфликтни ситуации в училище от учители медиатори

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЕДИАЦИЯ

Управление и разрешаване на конфликтни ситуации в училище

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МОДЕЛ НА ЕСКАЛАЦИЯТА НА КОНФЛИКТА (ПО ФРИДРИХ ГЛАСЛ)

Колело на конфликта

ПОНЯТИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ

ПРЕГОВОРНИ УМЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ПРИ МЕДИАЦИЯ

Обяснителни теории

Шесто лятно училище по управление на конфликти и медиация - Сарафово 2016,

курс "Училищно посредничество"

 

И ТАКА, КАК ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО В МИР?

 

Обучение на ученици за училищни медиатори

 

Какво е училищно посредничество (училищна медиация)?

 

 

УЧИЛИЩНАТА МЕДИАЦИЯ подход за миротворчество и начин за комуникация при училищни конфликти

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------