МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- СЛИВЕН

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ. 611 002, ФАКС: 663 011, e-mail: rio_sliven@mon.bg

За директори За учители Училищна мрежа Структура Прием Външно оценяване За ученици

 

 

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)
съгласно    НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ СЛИВЕН - 2021/2022 уч. година отвори

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания за приемане в паралелки по профили и професии на ученици в VІІІ клас в неспециализирани училища от област Сливен за учебната 2021/2022 г. отвори

Справка за максималните и минималните балове от първо класиране по профили/специалности:

- за 2020 г. отвори

- за 2019 г. отвори

Указания за онлайн кандидатстване след завършен седми клас отвори

Статистика за резултатите на изпитите от НВО в 7 клас по БЕЛ и математика отвори

На вниманието на седмокласниците и на техните родители отвори

Справка за максималните и минималните балове от първо класиране по профили/специалности - 2021 г. отвори

На вниманието на учениците, подали заявление за прием в VIII клас  отвори

Подаване на заявления за участие в трето класиране отвори

Справка за максималните и минималните балове от второ класиране по профили/специалности - 2021 г. отвори

Свободни места за трето класиране отвори

Справка за максималните и минималните балове от трето класиране по профили/специалности - 2021 г. отвори

Свободни места след трето класиране отвори

 

 

Обратно Начало Напред