-

  . " " 18,  .2

. 611 002, : 663 011, e-mail: rio_sliven@mon.bg

                                                                                                                                                                               

 

 

 

        o

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ