МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СЛИВЕН

СЛИВЕН  БУЛ. " БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" №18,  ЕТ.2

ТЕЛ. 611 002, ФАКС: 663 011, e-mail: rio_sliven@mon.bg

 

Начало

 

       КВАЛИФИКАЦИЯ

Информационeн  регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти отвори

Заявление за признаване на квалификационни кредити на педагогически специалисти от началника на РУО - Сливен отвори
 

 

08.02.2021 г. Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното
развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти В сила от 02.08.2019 г. Издадена от министъра на образованието и науката Обн. ДВ. бр.61 от 2.08.2019г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27.11.2020г.
отвори
24.09.2020 г. Покана от Технически университет - Варна отвори
01.06.2020 г.   Писмо на Великотърновски университет "Св. св.Кирил и Методий" отвори
07.02.2020 г.   Писмо на Нов български университет отвори
16.01.2020 г.   Писмо на ДИПКУ Стара Загора отвори
16.01.2020 г.  Писмо на ТУ - Варна отвори
19.09.2019 г.  Писмо на СУ  "Св. Климент Охридски" отвори
19.09.2019 г.  Писмо на СУ  "Св. Климент Охридски" отвори
10.09.2019 г.  Писмо на ТУ - Варна отвори
03.07.2019 г.  Писмо на „Педагогическа къща Галчев” отвори
17.06.2019 г.  Технически университет – Варна предлага на Вашето внимание Лятна програма за учители отвори
17.06.2019 г. Обучение на тема
„Организационно развитие и ефективно управление на образователната институция“ – 2019
 
отвори
07.06.2019 г.   Писмо на ДИПКУ Стара Загора отвори
04.06.2019 г.  Писмо на СУ  "Св. Климент Охридски" — ДИУУ
 
отвори
30.05.2019 г.  Писмо на  Национален Институт за Образование и Приобщаващи Политики
 
отвори
22.05.2019 г.  Писмо на  Тракийски университет в гр. Стара Загора
 
отвори
08.06.2018 г.  Обучение за педагогически съветници при доц. Михалкова Втора фаза (10-14.12.2018г.)
 
отвори
08.06.2018 г.   Писмо на ДИПКУ Стара Загора отвори
05.06.2018 г.   Писмо на ДИПКУ Стара Загора отвори
06.02.2018 г.  Писмо на Джуниър Ачийвмънт отвори
06.02.2018 г.  Писмо на ДИПКУ Стара Загора отвори
19.01.2018 г. Kурсове за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, насочени към учителите по български език отвори
11.01.2018 г. ПОКАНА
За участие в обучение по проект
„Кариерна РАКЕТА : уважение, възможности, избор, знание, равенство и обучение”
отвори
18.12.2017 г. Използване на средствата за квалификация отвори
18.12.2017 г. Заплащане на възнаграждение за придобита професионално-квалификационни степен отвори
15.11.2017 г. Следдипломна квалификация /СДК/ на тема "Детско -юношеска и училищна психология" отвори
17.10.2017 г. Регионален семинар на "ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" отвори
26.09.2017 г. Световен образователен форум България отвори
21.09.2017 г. Втора национална конференция с международно участие „Европа — територия на знанието“ отвори
30.08.2017 г. Професионални курсове на ИПФ - Сливен отвори
02.06.2017 г.  Писмо на ДИПКУ Стара Загора отвори
28.04.2017 г. Образование и технологии отвори
20.03.2017 г.
Конференция на тема: "Аспекти на сътрудничество между педагози и родители"
 
отвори
20.03.2017 г.
Курсовете по "Макроикономика" и "Основи на предприемачеството"
отвори
16.02.2017 г.
Покана за семинар
 
отвори
30.01.2017 г.
Създаване на Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти
 
отвори
19.01.2017 г.
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
отвори
25.10.2016 г. Следдипломна квалификация "Монтесори философия в съвременното общество"
 
отвори
25.10.2016 г.

П О К А Н А

за IV Национална педагогическа конференция

отвори

                

 

В ПОМОЩ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ